Stužková 10.11.2012 - 4.F Stredná odborná škola obchodu a služieb, Vansovej, Topoľčany