Spolupráca:

Katarína Rybánska

- profesionálne foto na svadbu a iné príležitosti

www.facebook.com/PhotographyKatarinaRybanska/info

 

Jozef Kučerka

- citlivý a n e k o m e r č n ý   prístup ku každému.

mob. 0904 806 578

www.videokucerka.eu/,  kucerkajozef@gmail.com

 

Jozef Jesenič

- profi záznam, strih s citom pre hudbu

mob.: 0908 541 774, 0918 231 913

www.jesenic.com  jesenic.jozef@gmail.com

 

Ján Ašverus  

-  kameraman, fotograf na všetky akcie

Tel.: 0905 643452, jan.asverus@gmail.com, www.youtube.com/asverusko

 

Alena a Jozef Lelovič

- fotograf na všetky akcie

Tel.: 0911 130 981, 0910 967 562  www.jlfoto.eu, jozef@jlfoto.eu, alena@jlfoto.eu