Referencie

Niektorí organizátori verejných podujatí, ktoré sme odohrali :

- Msks Topoľčany
- Obecný úrad KOŠ
- PZ Dubina HORNÁ KRÁĽOVÁ
- PZ Chrasť HORNÁ VES
- ZŠ sv. Don Bosca TOPOĽČANY
- Smer SD HRUŠOVANY
- KDH TOPOĽČANY

- Welding TOPOĽČANY

- Elektrokarbon TOPOĽČANY

- Obecný úrad PODHORANY

- Združ. str. škola Tovarnícka TOPOĽČANY
- FK DOLNÉ ZELENICE
- FK KOLAČNO
- FK BOBOT
- Obecný úrad NOROVCE
- Obecný úrad KUZMICE
- Obecný úrad MALÉ KRŠTEŇANY
- Obecný úrad KRUŠOVCE
- Obecný úrad BELINCE
- Obecný úrad KONIAROVCE
- Rešt. Tribeč OPONICE
- Rialto BOŠANY
- Salaš KOSTRÍN
- Rešt. Kelt PARTIZÁNSKE
- Jella produkt PARTIZÁNSKE
- ArtP centrum PARTIZÁNSKE
- Stredná stavebná škola LEVICE
- Obecný úrad PODHRADIE
- Hasičský zbor a Obecný úrad ŠIŠOV